Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jak uruchomić moduł finansowy w Twoim pakiecie?

Aby zobaczyć funkcje związane z modułem finansowym musisz w uprawnieniach ustawić w sekcji Finanse ustawić widoczność modułu finansowego i pozostałych opcji. Dzięki uprawnieniom możesz dowolnie sterować widoczność poszczególnych elementów modułu finansowe na kontach swoich pracowników.


Oprogramowanie ASARI w wersji złotej pozwala w prosty sposób na wystawianie faktur klientom i tym samym rozliczanie agentów z prowizji.
To ogromna oszczędność czasu i pieniędzy gdyż nie musisz inwestować w zewnętrzne oprogramowanie do fakturowania klientów za swoje usługi.

  

Aby program mógł rozliczać agentów z prowizji należy skonfigurować prowizje w oknie zarządzania pracownikami (panel Administracja -> zakładka Użytkownicy ).
Przewidzieliśmy dwa sposoby naliczania prowizji:

  • można określić stałą prowizję od transakcji lub 
  • dodatkowo dodać parametry prowizji progresywnej gdzie agent będzie otrzymywać większą prowizję po przekroczeniu pewnej kwoty.


 
 

W trakcie pracy, gdy będziesz wystawiać faktury, przypisywać je do agentów i wykonywać wypłaty prowizji to każdy agent będzie widział swoje transakcje i należne prowizje w odpowiednim oknie (portlecie) w menu START:

 

  


 Z kolei administrator (lub inna osoba z uprawnieniem do menu RAPORTY) ma wgląd do wszystkich prowizji należnych agentom w menu RAPORTY.

 


Procedura wystawiania faktur to cztery proste kroki.


 1. Utwórz transakcję  >  2. Wystaw faktury  >  3. Dodaj wpłaty od klientów  >  4.Wypłać pieniądze agentowi

 

Pierwszym krokiem jest utworzenie transakcji dla danej oferty.

Jeśli w lewym oknie programu zostanie wybrany klient poszukujący to program automatycznie podstawi go do transakcji w roli kupującego.
Z kolei właściciel zostanie podstawiony do roli sprzedającego.


  
 
 

Wszystkie utworzone transakcje widoczne są w menu FINANSE.

Pamiętaj: dostęp do tego menu jest regulowany na poziomie uprawnień dla pracowników - nie każdy powinien to widzieć!

  
 


Fakturę VAT (Fakturę PROFORMA lub zwykły rachunek) można wystawić zarówno dla kupującego jak i sprzedającego. Można również dodać ręcznie kolejne osoby do transakcji w dowolnej roli i dla nich również wystawić Fakturę:

 
 
 

Jeśli dane klienta zostały kompletnie wypełnione w trakcie dodawania go do bazy (np. podczas dodawania oferty lub poszukiwania) to automatycznie podstawiają się do faktury.
Jeśli ich nie ma to można je dodać na tym etapie.

  
 

Wszystkie faktury widoczne są w menu FINANSE > FAKTURY

Na samym górze listy widoczne są wystawione ostatnio faktury.

  
 

Fakturę można wydrukować do PDF:


  
 

Gdy klient opłaci fakturę należy zarejestrować płatność:

  
 

 

A następnie dokonać wypłaty dla agenta.

Można dokonać wypłatę w formie częściowej jak pokazano na poniższym obrazku:

 
 

Program automatycznie wylicza kwotę należną agentowi względem ustawionych dla niego prowizji i procentowego udziału agenta w danej fakturze.

 

Agent widzi swoje prowizje w MENU START w portlecie PROWIZJE:


  
 

Dodatkowo gdy tylko pojawia się w firmie płatność za fakturę agent jest o tym fakcie informowany mailem. 

 
 
 Administrator biura ma wgląd do wszystkich prowizji w menu RAPORTY (Czytaj więcej o raportach)


Poniżej dwa przykładowe raporty:

 

1. Zestawienie wszystkich prowizji: 

2. Zestawienie prowizji nierozliczonych:

  
 

Informacja związana z widocznością prowizji w oknie wystawiania faktury:

W konfiguracji uprawnień w grapach, w sekcji "Finanse" znajduje się opcja pozwalająca na zarządzanie widocznością kwoty prowizji:

 

Nowa pozycja steruje widocznością wyliczonej kwoty prowizji przypadającej na agenta z danej faktury.

Uprawnienie można rozbudować o dodatkowy zakres:

Opcja "Podległych pracowników" oznacza, że agent przypisany do takiej grupy będzie widział prowizje również tych użytkowników, których jest managerem.
Przypisywanie użytkowników do managerów dokonuje się w oknie edycji danych użytkownika:

 

Przykładowa konfiguracja - tylko użytkownik Aneta Potocka ma przypisanego managera:

 

Efekt powyższych konfiguracji:

  • widoczność własnych prowizji oraz podległych pracowników
  • przypisanie odpowiednich osób do managera


 Fakturę wystawia Michał Roz i widzi swoją prowizję oraz podległego pracownika.

 


 

  • No labels